0

Jūsų krepšelis yra tuščias

Gamintojai

Gamintojai

Top5

Top5

Detali paieška

Detali paieška

I. Bendrosios nuostatos

1. UAB GETEKS internetinės parduotuvės taisyklės taikomos klientui teikiant užsakymą www.geteks.lt parduotuvėje.
2. UAB GETEKS turi teisę koreguoti parduotuvės taisykles. Klientui apsiperkant parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą www.geteks.lt parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog klientas yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą taisyklėms uždėdamas varnelę prie paslaugų teikimo sąlygų ir paspausdamas „Patvirtini užsakymą“. Tais atvejais, kai klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai taisyklių daliai, jis atsisako pateikti užsakymą elektroniniu būdu, priešingu atveju laikoma, jog klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis parduotuvės taisyklėmis.
4. UAB GETEKS atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Privatumo politika

1. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. UAB GETEKS patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. UAB GETEKS įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus UAB GETEKS partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
2. Klientas užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo užsakymo duomenų. Kartu, klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes UAB GETEKS parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu klientas atskleidžia savo užsakymo duomenis, UAB GETEKS atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
3. Klientas, susipažindamas su taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant UAB GETEKS parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
4. UAB GETEKS patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos klientų asmeninių duomenų apsaugai.
5. Klientas, pateikdamas užsakymui reikalingus duomenis UAB GETEKS parduotuvėje, sutinka, registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu, gauti informacinius pranešimus iš UAB GETEKS parduotuvės apie naujus straipsnius, akcijas ir pan. UAB GETEKS parduotuvė įsipareigoja sudaryti klientui sąlygas, bet kada atsisakyti šių pranešimo gavimo.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos
1. Klientas apsilankęs parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. UAB GETEKS patvirtina, kad kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
3. Atsiskaitymas už prekes UAB GETEKS parduotuvėje vykdomas banko pavedimu. Tik sulaukus pavedimo į UAB GETEKS banko sąskaitą prekės išsiunčiamos Klientui.
4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą UAB GETEKS parduotuvėje. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis nepažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su UAB GETEKS parduotuvės taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą klientas nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis siunčiamas UAB GETEKS. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai klientas gauna išankstinę sąskaitą faktūrą iš UAB GETEKS. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp kliento ir UAB GETEKS yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai UAB GETEKS gauna patvirtinimą iš kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.
6. Klientui pateikus užsakymą, UAB GETEKS administratorius patikrinęs užsakymą klientui išsiunčia išankstinę sąskaitą faktūrą elektroniniu laišku, išankstinėje sąskaitoje faktūroje nurodomos užsakytos prekės bei kliento pateikti duomenys ir rekvizitai reikalingi užsakymo apmokėjimui.
7. UAB GETEKS gavus pranešimą iš banko, jog klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš parduotuvės pirkti, klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp kliento ir UAB GETEKS vykdymo pradžios momentu.
8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas UAB GETEKS duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
9. Visais atvejais laikoma, jog klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės parduotuvėje.
2. UAB GETEKS nurodo, o klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos parduotuvėje, savo spalva, forma, techniniais duomenimis ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, techninių duomenų ar spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ar prekės forma tokia pati kaip ir kitų, nes nuotrauka naudojama, ta pati, visai prekių grupei.
3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4. Kainos parduotuvėje ir užsakyme nurodomos litais su visais mokesčiais.
5. UAB GETEKS parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el. paštu UAB GETEKS, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl UAB GETEKS ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. UAB GETEKS per protingą, su klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
6. UAB GETEKS įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
6.1. UAB GETEKS įsipareigoja parduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
6.2. UAB GETEKS įsipareigoja pateikti klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. UAB GETEKS neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame UAB GETEKS.
6.3. UAB GETEKS visais atvejais pateikia klientui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus.
6.4. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš UAB GETEKS parduotuvėje nurodytų būdu.
2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik UAB GETEKS gavus apmokėjimą už prekes.

VI. Prekių grąžinimas
1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus produktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo produktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.
2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 7 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši kliento teisė siejama su tuo, jog klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu. Šiuo atveju prekės grąžinimo išlaidas apmoka klientas.
3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
a) nebuvo naudojamos;
b) nebuvo sugadintos;
c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
d) neprarado prekinės išvaizdos.
Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje. Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti UAB GETEKS prekių įsigijimo dokumentus.
4. Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001.07.07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato prekes, kurių atžvilgiu klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės.
5. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas klientui užpildžius nustatytą formą, kurią gali gauti paprašius UAB GETEKS kolektyvo, kurioje turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.
6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti UAB GETEKS tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą UAB GETEKS banko sąskaitą.
7. Tais atvejais, kai UAB GETEKS neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
8. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo ir UAB GETEKS pirktų ir grąžinamų prekių gavimo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, klientui negrąžinamos.
9. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.

VII. Prekių pristatymas

1. UAB GETEKS įsipareigoja prekes pristatyti klientui ne vėliau kaip per 1-10 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai UAB GETEKS sandėlyje nėra reikiamų prekių, o klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. tokiu atveju, UAB GETEKS įsipareigoja nedelsiant susisiekti su klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.
3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais kliento pateiktais duomenimis, klientas neturi teisės reikšti UAB GETEKS pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4. Prekės, užsakytos UAB GETEKS internetinėje parduotuvėje, pristatomos kurjerių.
5. Prekės pristatomos su klientu suderintu laiku, laiką suderina kurjeris.
6. Dėl kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių kurjeriui neturėjus galimybių pristatyti prekės, kurjeris papildomai derina klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui pirmą kartą nepriėmus prekių, jis turi teisę prekes atsiimti pats su kurjeriu suderintoje vietoje. Kitu atveju, klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos UAB GETEKS, o klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, UAB GETEKS visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl kliento kaltės arba nuo kliento priklausančių aplinkybių.
7. Klientas privalo nedelsiant informuoti UAB GETEKS elektroniniu paštu ar telefonu:
a) jeigu gavus patvirtinimą iš UAB GETEKS, kad prekės išsiųstos, per 5 darbo dienas siunta nėra pristatoma;
b) visais atvejais nedelsiant informuoti UAB GETEKS, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
8. Visais atvejais, kai atsiimate prekes, o pakuotė yra suplėšyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, klientas privalo pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant siunta atiduodančio darbuotojo akivaizdoje. Tokių veiksmų neatlikus, UAB GETEKS atleidžiamas nuo atsakomybės prieš klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
9. Tais atvejais, kai priėmus prekes klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai UAB GETEKS.
10. Prekių pristatymas Lietuvoje per kurjerių tarnybą – 12 Lt, išskirtiniu atveju į Kuršių Neriją – papildomai mokama 140 Lt suma (prieš tai suderinus su klientu). UAB GETEKS pristatys prekes nemokamai (išskyrus Kuršių Neriją), jei užsakytų prekių suma viršys 300 Lt (nemokamas pristatymas galioja tik pateikus užsakymą per internetinę parduotuvę).

VIII. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai UAB GETEKS turi būti teikiami elektroniniu paštu info@geteks.lt arba telefono nr.  +37052728710+37052728710.
2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp kliento ir UAB GETEKS vyksta valstybine kalba.

You\\\\\\\'ll need Skype CreditFree via Skype
You\'ll need Skype CreditFree via Skype

Ypatingos prekės

Rezultatai 6 iš 7 Rodyti daugiau