Kategorijos

Įvadinių automatų parinkimas

Naujų vartotojų elektros įrenginių prijungimui prie elektros tinklų ir esamų vartotojų įvadinėse apskaitos spintose (ĮAS) įvadinių automatų  p a r i n k i m a s pagal leistinąją galią.

se false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Eil. Nr.

Leistinoji galia (P), kW

Įvadinio automato atkabiklio maksimalioji vardinė srovė

(Im), A

1.

3

6

2.

4 ÷ 5

10

3.

6 ÷ 7

13

4.

8 ÷ 9

16

5.

10 ÷ 11

20

6.

12 ÷ 14

25

7.

15 ÷ 18

32

8.

19 ÷ 22

40

9.

23 ÷ 28

50

10.

29 ÷ 35

63

11.

36 ÷ 45

80

Eil. Nr.

Leistinoji galia (P), kW

Įvadinio automato atkabiklio maksimalioji vardinė srovė

(Im), A

1.

3

6

2.

4 ÷ 5

10

3.

6 ÷ 7

13

4.

8 ÷ 9

16

5.

10 ÷ 11

20

6.

12 ÷ 14

Ši kategorija šiuo metu yra tuščia.